Kalkuláljon és kérje ajánlatunkat! Munkatársunk hamarosan visszahívja!

A hitel célja*
Összeg* (Ft)
Futamidő* (év)


Keresendő:

Tudnivalók a KGFB díjfizetés igazolásáról

Kötelező felelősségbiztosítás

2011.01.31

A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfeleknek érdemes a biztosító januárban várható tájékoztatása előtt megbizonyosodni az esedékes KGFB díjrészlet megfizetésének feltételeiről. Ez elsősorban azoknak az ügyfeleknek javasolt,akik díjfizetési módként banki átutalást választottak vagy bankszámlájukon a biztosító még nem kezdeményezett beszedési megbízást, esetleg a tranzakció nem volt sikeres. Amennyiben a csekket vagy a díjfelszólítót az ügyfél január végéig nem kapja meg, azt ajánlatos jelezni az illetékes biztosítónak vagy az alkuszcégnek, amelyen keresztül a szerződést megkötötte.

A biztosítási díj kifizetését elmulasztó ügyfelek szerződése a díj esedékességétől számított 60. nap elteltével megszűnik ha addig a biztosítási díjhátralékukat nem fizetik meg.

Ha egy ügyfél kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződése díjnemfizetés miatt szűnik meg, haladéktalanul új szerződést kell kötnie addigi biztosítójánál, és a biztosítói kockázatviselés nélküli időszakra fedezetlenségi díjat kell fizetnie.

A KGFB fedezet fennállását egy esetleges rendőri ellenőrzéskor a gépjárműt használónak igazolnia kell. Ezt az ügyfelek a következő dokumentumokkal tehetik meg:

• Új vagy újrakötött szerződés esetén a kockázatviselés kezdetétől számított 60 napig a szerződésről a biztosító által kiállított bármilyen igazoló dokumentum (pl. kötvény, igazolás) megfelelő, ha ezen szerepel a KGFB megnevezés, a szerződő üzembentartó neve, lakcíme, születési helye- és ideje, anyja neve, a biztosító megnevezése és székhelye, a jármű forgalmi rendszáma vagy ennek hiányában egyedi azonosítója, gyártmánya, típusa, a biztosítást igazoló okirat száma, a kockázatviselési kezdete, a biztosítási évforduló, illetve a díjfizetés gyakorisága.

• Fennálló határozatlan tartamú szerződés esetén megfelelő dokumentum az adott díjfizetési időszakra (pl. negyedévre) vonatkozó készpénz-átutalási megbízás feladóvevényével ("csekkszelvénnyel"), díjfizetési bizonylattal együtt, a feladóvevényen/díjfizetési bizonylaton feltüntetett díjrendezett időszakot követő 60 napig. Amennyiben a biztosítási időszak végére a szerződést felmondják (pl. előző év december 31-ére), úgy ezen a módon legfeljebb a biztosítási időszak (biztosítási évforduló) végéig igazolt a kockázatviselés fennállta.

• A zöldkártya a benne feltüntetettek szerint önmagában igazolja a biztosítási fedezetet. A szerződő üzembentartó adatait, a gépjármű adatait és a biztosításra vonatkozó adatokat (biztosító neve és címe, a kötvény számát, a kockázatviselés kezdetét és végét, a díjrendezett időszak végét) tartalmazó igazolás határozatlan tartalmú szerződés esetén a díjfizetéssel rendezett időszak végét követő 60 napig - de az időszak végére történő felmondás esetén legfeljebb a biztosítási időszak (évforduló) végéig - szintén önmagában igazolja a biztosítási fedezet meglétét.Új babakötvény indul

2013.08.12

Gyed extra

2013.07.27

Kamattámogatott lakáshitel

2013.07.11

Kelengyepénz bevezetése

2013.06.19

Folyamatosan be lehet lépni az árfolyamgátba

2013.05.27