Kalkuláljon és kérje ajánlatunkat! Munkatársunk hamarosan visszahívja!

A hitel célja*
Összeg* (Ft)
Futamidő* (év)


Keresendő:

Ingyenes készpénzfelvétel havonta két alkalommal

Havi 150.000 Ft-ig ingyenes a banki pénzfelvétel

2014. februárjától Ön is díjmentesen juthat hozzá fizetéséhez.

A jogszabály szerint ezt maximum havi 150.000 Ft-ig, maximum két részletben tehető meg!

Gyakran ismételt kérdések a havi kétdíjmentes készpénzfelvételhez kapcsolódóan

Mikortól nyilatkozhatok a havi két díjmentes készpénzfelvételről?

A törvény értelmében 2013. december 1-jétől nyilatkozhatnak a havi két – legfeljebb százötvenezer forintig – díjmentes készpénzfelvételről.

Meddig lehet nyilatkozni?

Minden hónap 20-ig lehet úgy nyilatkozni, hogy a díjmentes készpénzfelvétel az azt következő
hónap 1. napjától legyen elérhető. Az elsőnyilatkozási lehetőség január 20-ig tart, ebben az esetben február 1-jétől elérhető a díjmentes készpénzfelvétel. (Értelemszerűen, aki február 20-ig nyilatkozik, annál március 1-jétől, és így tovább)

Hogyan lehet nyilatkozni a havi két díjmentes készpénzfelvételről?

Számlavezető bankjánál bármely bankfiókban, illetve az internetbankon keresztül lehet nyilatkozni
.
Bankfióki nyilatkozat esetén arra a bankkártyára van szükség, amivel díjmentesen szeretne az ügyfél készpénzt felvenni. Továbbá szükség lehet személyi azonosságot igazoló fényképesokmányra (személyi igazolvány, útlevél stb.).
Internetes szolgáltatás igénybevétele esetén a belépéshez szükséges azonosítókra lesz szükség.

Mikortól díjmentes a készpénzfelvétel?

A díjmentes készpénzfelvétel 2014. február 1-jétől lép érvénybe. Ennek feltétele, hogy Ön 2014. január 20-ig nyilatkozzon azon számlavezető bankjánál, ahol a kedvezményt igénybe szeretné venni. Ezt követően, minden hónap 20-ig lehet nyilatkozni a banknál, amely alapján a következő naptári hónapban lesz jogosult a díjmentes készpénzfelvételre.

Ki jogosult a havi két díjmentes készpénzfelvételre?

Havi két díjmentes készpénzfelvételre az jogosult, aki:
a) a 16. életévét betöltötte,
b) Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
c) a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében írásbeli vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül nyilatkozatot tesz.

Hogyan kell kitölteni a nyilatkozatot, mit kell beleírni?

A nyilatkozat mind a bankfiókban, mind az internetbankon elektronikus formátumban készül, Önnek a bankfiókban a kinyomtatott nyilatkozatot kell aláírnia, az internetes szolgáltatáson keresztül történő nyilatkozattétel során pedig a nyilatkozat jóváhagyása szükséges.

Miért kell nyilatkozni a díjmentes készpénzfelvételről, miért nem jár automatikusan minden számla mellé?

A havi két díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat szükségességéről a törvény rendelkezik.

Ha egy ügyfélnek egy bankszámlája van, akkor is szükséges nyilatkozni?

Igen. A törvény szerint mindenkinek kell nyilatkoznia, aki élni szeretne az díjmentes készpénzfelvétel lehetőségével.

Minden lakossági számlacsomagra érvényes az, hogy nyilatkozat szükséges?

Igen, a nyilatkozat minden számlacsomag esetében szükséges, de egy fizetési számlához kizárólag egy nyilatkozat tehető.

Mennyi pénzt lehet díjmentesen felvenni és hányszor?

A törvény adta lehetőségeken belül egy hónapban legfeljebb összesen 150.000 forintot két részletben lehet díjmentesen készpénzben felvenni.

Azonos számlával rendelkező házastársak esetén a készpénzfelvétel összege 150.000 vagy 300.000 forint?

Egy számláról – függetlenül a számlatulajdonosok számától – összesen legfeljebb 150.000 forintot lehet havonta díjmentesen felvenni.

A havi két díjmentes készpénzfelvétel tulajdonosonként jár vagy számlánként?

A havi két díjmentes készpénzfelvétel lehetősége számlánként biztosított.

Csak az ATM felvét vagy fióki is díjmentes lesz?

Bankfiókban csak azok tudnak díjmentesen készpénzt felvenni, akik a törvény hatályba lépésekor (2013. november 21-én) nem rendelkeztek bankkártyával. A díjmentes fióki készpénzfelvétel azonban számukra is csak 2015. január 1-jéig jár.

A kártya nélküli készpénzfelvétel is beleszámít a havi két díjmentességbe?

Nem, a kártyás készpénzfelvételre jogosult ügyfelek számára csak a kártyás tranzakciókra jár a díjmentesség.

Társkártyával is igénybe vehetem a havi két, legfeljebb 150.000 forint összegű díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget?

A nyilatkozattal bevont fizetési számlához kapcsolódó valamennyi betéti kártyával, így a társkártyával is igénybe lehet venni a havi két, legfeljebb 150.000 forint összegű díjmentes készpénzfelvételi lehetőségét. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy egy bankszámlához havikét, legfeljebb 150.000 forint összegűdíjmentes készpénzfelvétel kapcsolódik, függetlenül a bankszámlához tartozó bankkártyák számától.

Ha két vagy több számlatulajdonos van, akkor mindkettőjüknek kell nyilatkozni?

Egy fizetési számlához kizárólag egy nyilatkozat tehető, tehát adott számlára vonatkozóan csakaz egyik számlatulajdonos tehet nyilatkozatot, ugyanakkor mindegyik számlatulajdonos jogosulttá válik a havi két, legfeljebb 150.000 forint összegű díjmentes készpénzfelvételre.
Fontos megjegyezni, hogy a számlatulajdonosok számától függetlenül egy bankszámlához havi két, legfeljebb 150.000 forint összegű díjmentes készpénzfelvétel kapcsolódik.

Ha nem nyilatkozom, nem vehetek fel készpénzt?

Természetesen akkor is tud készpénzt felvenni, ha nem nyilatkozik. A nyilatkozat csak arra vonatkozik, hogy igénybe kívánja venni a havi két, legfeljebb 150.000 forintig terjed ő, díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget.

A bank ügyfelei számára csak az adott bank által üzemeltetett ATM-eknél díjmentes a készpénzfelvétel?

A törvény értelmében valamennyi Magyarországon elhelyezett ATM-en díjmentesen jár havonta az első
két készpénzfelvétel legfeljebb 150 ezer forint összegben.

Feltétel, hogy ahhoz a számlához kötődjön a készpénzfelvételi kedvezmény, amire a fizetésemet utalják?

Nem minden esetben, de a speciális esetekre való tekintettel javasoljuk, hogy olyan bankszámlát jelöljön meg, amelyre a jövedelme is érkezik.

Lehet-e meghatalmazott útján is nyilatkozni, vagy ezt a számlatulajdonos csak személyesen teheti meg?

Meghatalmazottként eseti meghatalmazással és csak bankfiókban lehet nyilatkozatot tenni, abban az esetben, ha a meghatalmazás az összes formai követelménynek megfelel. Különösen fontos, hogy a meghatalmazásban minden esetben pontosan meg kell jelölni azt az ügyletet, amelynek tárgyában a meghatalmazott a banknál eljárhat.